NYHETER / STILART / DAGLIGVARE / TEKNISK / BOKOMSLAG / CARTOON / MALERI / LOGO

Mail: arild@illustrasjon.as / Mob: +47 90798853 / OM ARILD

 

ARILD SÆTHER havnet på sykehus som 5-åring, grunnet en hoftesykdom, og mye av det 2 år lange oppholdet i sykesengen (1970-1972) ble brukt til å tegne. I barne- og ten- årene økte intensiteten i den kreative utfoldelsen, og det ble eksperimentert med bruk av forskjellige maleteknikker og uttrykk.

HØYSKOLEUTDANNINGEN ved Statens Håndverks og Kunstindustri Skole (1986-1991) ble påbegynt etter videregående skole og militærtjeneste. Det fire og et halvt år lange studiet ved avdelingen "Institutt for grafisk design og illustrasjon" resulterte i en hovedfagsoppgave som ble belønnet med den (til da) beste hovedfagskarakteren i skolens historie: 1,3. Dette gir rett til tittelen DESIGNKANDIDAT.

HOVEDMÅLSETNINGEN i alle de påfølgende årene har vært å møte enhver illustrativ utfordring med kreative innspill og en perfeksjonistisk håndverksmessig kvalitet. I mer enn 25 år har bokforlag, reklame- og design- byråer, samt de fleste store norske bedrifter blitt "servet" med illustrasjoner innenfor alle mulige genre.

KUNDENE er mange. Her er noen av dem: